Brandwerend glas

Safety

Ook gekend als: brandvrij glas, brandbestendig glas, brandwerend enkel glas, brandwerend dubbel glas
Pyrobelite 7mm, Pyrobelite 11mm, Pyrobelite 12mm, Pyrobel 16, Pyrobel 16EG, Pyrobel 25, Pyrobel 25EG, Pyrobel 53, Pyrobel 53H, Pyrobel 28H, Pyrodur, Pyrostar, Pyroswiss Extra, Vetroflam, Contraflam lite, Pyran S, Interflam, Pyrostop, Contraflam30N2, Contraflam 60N2, Contraflam 90N2, Contraflam 120N2, Interfire, Pyrobel Vision Line, Contraflam Structure 30, Contraflam Structure 60, Interfire SWS 30, Interfire SWS 60, Pyroguard

Brandwerend isolatieglas wordt gerangschikt naar prestatieniveau, dat wil zeggen naar de duur van de brandwerendheid en de wijze van isolatie. De rangschikking van het brandwerend glas gebeurt aan de hand van verschillende criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op de geldende voorschriften en worden aangepast aan de uiteindelijke toepassing van het glaswerk.

Basiscriteria brandwerend glas

De brandwerendheid van brandwerend glasconstructies steunt op drie basiscriteria:

 • Mechanische stabiliteit:
  De brandwerende constructie moet tijdens en na de proef zijn mechanische stabiliteit behouden.
 • Vlamdichtheid:
  Vlammen of ontvlambare gassen mogen niet door spleten of voegen in de constructie gaan.
 • Thermische isolatie:
  De temperatuur van de constructie aan de publiekzijde mag gemiddeld tot maximaal 140°C stijgen of 180°C gelijk welk punt, ook wanneer de temperatuur in de oven na 30 minuten 821°C en na 60 minuten 925°C is.

De brandverklaringen zijn volgens de Europese normen herschreven:


 • E - brandstabiliteit
 • Ew - brandstabiel met beperking van warmtestraling
 • EI - brandstabiel en isolerend tegen de hitte


Voordelen van brandwerend glas

 • Volledig transparant, onbelemmerd doorzicht
 • Gaat de verspreiding van vlammen, rook en gassen tegen
 • Getest in vele toepassingsmogelijkheden
 • Volledig afgestemd op het bouwbesluit
 • Beperkt de doorgang van warmtestraling, waardoor ook grotere glaswanden mogelijk zijn
 • Toepasbaar voor scheidingswanden, deuren, gevels, daken e.d.
 • Goede geluidsisolerende eigenschapen?

Soorten brandwerend glas

Als een brand uitbreekt in een gebouw moeten de aanwezige mensen kunnen vluchten. Dat gebeurt via een deel van het gebouw waar de brand zich niet uitbreidt. Een opsplitsing van het gebouw in verschillende delen (compartimenten) is noodzakelijk. De overheid en de brandweer leggen brandcompartimenten en vluchtwegen op. Om te verhinderen dat de brand naar een ander compartiment overspringt moeten brandbestendige bouwmaterialen gebruikt worden. De toenemende normen inzake brandveiligheid eisen meer & meer het gebruik van 'brandwerende' beglazing voor publiek toegankelijke gebouwen (ziekenhuizen, scholen, administratieve gebouwen, ...). Deze zijn gehomologeerd in tijdspannes per uur (1/4u, 1/2u, 1u, 1u1/2, 2u).

Enkel brandwerend glas

Enkel brandwerend glas bestaat uit een enkel geharde ruit, die voorzien is van een brandwerende coating. Deze beglazing is te verkrijgen in eenzijdig of tweezijdig brandwerend, 30 minuten of 60 minuten vertragingstijd.


Gelaagd brandwerend glas

Gelaagd brandwerend glas bestaat uit 2 glasplaten die aan elkaar gelamineerd zijn. Deze beglazing is te verkrijgen in eenzijdig of tweezijdig brandwerend, 30 minuten of 60 minuten vertragingstijd.


Isolerend brandwerend glas

Dit glas bestaat uit een isolerende combinatie, evt. voorzien van een zonwerende en/of zelfreinigende coating. Deze beglazing kan worden uitgevoerd in dubbelglas, HR+ of HR++. Hierdoor krijgt de naast het brandwerend eigenschap ook isolerende eigenschappen. Deze beglazing is te verkrijgen met 30 minuten of 60 minuten vertragingstijd.

Types brandwerend glas

AGC VETROTECH PILKINGTON
E
Pyropane
Pyrowiss
Pyroclear
EW
Pyrobelite
Vetroflam
Contraflam lite
Pyrodur
EI
Pyrobel
Visionline
Contraflam
Contraflam structure
Pyrostop

AGC


Brandwerend gehard glas dat aan de criteria voor 'Integriteit' (E) voldoet. Indien voorzien van een coating kan Pyropane voldoen aan het criteria voor 'Integriteit en Beperkte Straling' (EW). Bij brand is PYROPANE bestand tegen thermische schokken en blijft de beglazing helder. De coating op het glas werkt als hittescherm en reflecteert de straling naar de vuurzijde toe.

Veiligheid

 • Brandklassen DH30, E30, EW30 en EW60
 • Standaard eenzijdig brandwerend (optioneel tweezijdig)
 • Veiligheidsglas conform EN 12600 (klasse 1C1) die in dubbele beglazing kan worden gecombineerd met gelaagd of gehard glas

Ontwerpmogelijkheden

 • Verkrijgbaar als enkele (DH30, E30 en EW30) en dubbele beglazing (EW30 en EW60) in combinatie met elk ander glasproduct
 • Kan gedubbeld worden met het decoratief, inbraak- en kogelwerend gamma van AGC in dubbel glas
 • Verkrijgbaar in Clearvision (extra blank glas)

Pyrobel(ite) is een doorzichtige gelaagde beglazing samengesteld uit meerdere glasbladen en brandwerende tussenlagen. In geval van brand zullen de tussenlagen spontaan opzwellen en een vuurvast en ondoorzichtig schuim vormen. Pyrobel(ite) voldoet aan het criteria voor 'Integriteit En Beperkte Straling' (EW) of het criteria voor 'Integriteit en Isolatie' (EI).

Veiligheid

 • Brandwerende klassen E30, E60, EW 30 en EW 60, EWef 120 en EIef 45, EI 15, EI 30, EI45, EI 60, EI 90, EI 120
 • Standaard Symmetrisch brandwerend
 • Veiligheidsglas conform EN 12600 (3B3, 2B2 of 1B1 naargelang van producttype) die in dubbele beglazing kan worden gecombineerd met gelaagd of gehard glas

Ontwerpmogelijkheden

 • Verkrijgbaar als enkele binnenbeglazing, enkele beglazing met UV-filter (EG-type) en als dubbele beglazing in combinatie met elk ander glasproduct
 • Kan gelaagd en gedubbeld worden met het decoratief, inbraak- en kogelwerend gamma van AGC in enkel of dubbel glas
 • Verkrijgbaar in Clearvision (extra blank glas)

Het Pyrobel Vision Line systeem maakt gebruik van verschillende panelen die op 4 tot 5mm afstand van elkaar verbonden worden door een siliconevoeg. Het resultaat is een ononderbroken wand met een onbelemmerd zicht. Het Pyrobel Vision Line glas is een doorzichtige gelaagde beglazing samengesteld uit glasbladen en brandwerende tussenlagen. In geval van brand zullen de tussenlagen spontaan opzwellen en een vuurvast en ondoorzichtig schuim vormen. Pyrobel(ite) voldoet aan het criteria voor 'Integriteit en Isolatie' (EI).

Veiligheid

 • Brandwerende klassen EI 30, EI 60 en EI 120
 • Standaard Symmetrisch brandwerend
 • Veiligheidsglas conform EN 12600 (3B3, 2B2 of 1B1 naargelang het producttype) die in dubbele beglazing kan worden gecombineerd met gelaagd of gehard glas

Ontwerpmogelijkheden

 • Transparante wand zonder tussenstijlen
 • Transparante glas glas hoeken zonder tussenstijlen zijn mogelijk
 • Verkrijgbaar als enkele binnenbeglazing, enkele beglazing met UV-filter (EG-type)
 • Kan gelaagd worden met het decoratief gamma van AGC in enkel glas
 • Verkrijgbaar in Clearvision (extra blank glas)
 • Uitstekende akoestische isolatiewaarden (EN12758)

Plaatsing

 • Getest en goedgekeurd in houten, stalen en aluminium profielen
 • Grote afmetingen mogelijk

Download algemene documentatie AGC brandwerend glas

Vetrotech

PYROSWISS

Helder brandwerend veiligheidsglas 30 minuten stabiliteit (E30). Deze verfijnde, dunne rookwerende beglazing heeft een verbeterde mechanische stabiliteit en een zelfde breukstructuur als gehard glas. Bij brand vormt Pyroswiss 30 gedurende 30 minuten lang een effectieve barrière tegen rook, vlammen en toxische gassen. De beglazing blijft bij brand transparant en volledig intact, waardoor mensen veilig kunnen vluchten. Reddingswerkers kunnen snel naar binnen en kunnen dankzij het blijvend transparante glas dreigend gevaar goed in de gaten houden. Een snelle toegang is verzekerd. Brandslangen kunnen veilig worden ingezet en ook het overige reddingswerk ondervindt geen problemen.

Download technische fiches Vetrotech brandwerend glas Pyroswiss


VETROFLAM

Helder brandwerend veiligheidsglas 30 of 60 minuten stabiliteit en stralingsbeperking(EW30 - EW60). Door de innovatieve coating biedt de beglazing een stralingsbeperking van < 15kW/m2 gemeten op 1 meter afstand van het glas. Bij brand vormt Vetroflam 30 of 60 minuten lang een effectieve barrière tegen rook, vlammen en toxische gassen. Bij brand blijft het glas transparant en volledig intact, waardoor mensen veilig kunnen vluchten. Reddingswerkers kunnen dreigend gevaar goed in de gaten houden en kunnen met het blusmateriaal veilig bij de brandhaard komen. Evacuatie (ten gevolge van rook) en andere reddingswerkzaamheden kunnen dankzij dit brandwerende glas probleemloos verlopen.

Download technische fiches Vetrotech brandwerend glas Vetroflam


CONTRAFLAM LITE

Helder brandwerend veiligheidsglas 30, 60, 90 of 120 minuten stabiliteit en stralingsbeperking (EW30-EW120) en gedeeltelijk temperatuursisolatie (EI15). Multifunctioneel en flexibel brandwerend glas, decoratieve en functionele alternatieven. Deze heldere UV-bestendige veiligheidsbeglazing wordt bij brand ondoorzichtig door de opschuimende tussenlaag. Hierdoor wordt een isolerende barrière tegen stralingstransmissie opgeworpen. Er wordt bovendien een barrière gevormd tegen rook, vlammen en toxische gassen. De ondoorzichtige isolerende tussenlaag blokkeert het zicht op het vuur, minimaliseert paniekreactie, vergroot het gevoel van veiligheid en fungeert als een leidraad voor de hulpdiensten om te wijzen op de aanwezigheid van brand.

Download technische fiches Vetrotech brandwerend glas Contraflam Lite

CONTRAFLAM

Helder brandwerend glas 30, 60, 90 of 120 minuten stabiliteit en temperatuursisolatie (EI30-EI120). Dit product voldoet aan de hoogste eisen van brandveiligheid. Het is UV-bestendig gehard veiligheidsglas dat "Real life" ontberingen op het bouwterrein weerstaat en biedt tal van variatiemogelijkheden. Deze heldere UV-bestendige veiligheidsbeglazing wordt bij brand ondoorzichtig door de opschuimende tussenlaag. Hierdoor wordt een isolerende barrière tegen stralingstransmissie opgeworpen voor maximaal 120 minuten. Er wordt bovendien een barrière gevormd tegen rook, vlammen en toxische gassen. De ondoorzichtige isolerende tussenlaag blokkeert het zicht op het vuur, minimaliseert paniekreactie, vergroot het gevoel van veiligheid en fungeert als een leidraad voor de hulpdiensten om te wijzen op de aanwezigheid van brand.

Download technische fiches Vetrotech brandwerend glas Contraflam


CONTRAFLAM STRUCTURE

Structureel, helder brandwerend veiligheidsglas (EW30-EI120). Dit product combineert een esthetisch aantrekkelijk en minimalistisch uiterlijk met de hoogste prestatienormen. Contraflam Structure (Lite) is een brandwerende beglazing, die bestaat uit twee of meer geharde glaspanelen, die gescheiden worden door een transparante, bij brand opschuimende interlayer. Hierdoor wordt een isolerende barrière tegen stralingstransmissie opgeworpen voor maximaal 120 minuten. Er wordt bovendien een barrière gevormd tegen rook, vlammen en toxische gassen. De ondoorzichtige isolerende tussenlaag blokkeert het zicht op het vuur, minimaliseert paniekreactie, vergroot het gevoel van veiligheid en fungeert als een leidraad voor de hulpdiensten om te wijzen op de aanwezigheid van brand.

Download technische fiches Vetrotech brandwerend glas Contraflam Structure


Pilkington

Pilkington Pyroclear

De uniek ontworpen randtechnologie en het speciale hardingproces maken Pilkington Pyroclear een betrouwbare en sterke oplossing bij brand. Het is geschikt als rookwerende en vlamdichte beglazing. Het vermogen om te slagen bij brandtesten met een insteekdiepte van de rand tot wel 15 mm is uniek en maakt Pilkington Pyroclear een praktische en voor de hand liggende keuze voor diverse beglazingstoepassingen.

Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrodur is een heldere brandwerende beglazing ontworpen om te voldoen aan de uitgebreide criteria voor brandwerendheid betrokken op warmtestraling als scheiding tegen vlammen, hete gassen en rook waarbij het de doorgelaten warmtestraling reduceert. Het is gebaseerd op dezelfde basistechnologie als Pilkington Pyrostop.

Pilkington Pyrostop

Pilkington Pyrostop is een heldere brandwerende beglazing en zeer geschikt voor diverse toepassingen. Pilkington Pyrostop behaalt volledige brandwerendheid betrokken op temperatuur, door de basis van een vlamdichte prestatie (door vorming van een dichte barrière voor vlammen, hete gassen en rook) en beschermt effectief de veilige zijde van de brandwerende scheiding tegen hoge oppervlaktetemperaturen.

Download documentatie Pilkington Brandwerend glas