Kogelwerend glas

Safety

Ook gekend als: kogelwerend gelaagd glas, kogelvrij gelaagd glas, inbraakwerend glas, explosiewerend glas, BR1S- BR1NS, BR2S- BR2NS, BR3S- BR3NS, BR4S- BR4NS, BR5S- BR5NS, BR6S- BR6NS, BR7S- BR7NS, SG1S- SG1NS, SG2S- SG2NS, kogelwerend dubbel glas, kogelwerend polycarbonate
kogelwerend stratobel, stadip protect, stadip ultimax, swisslamex, stadip ultimax, sprimosafe, stadip silence

Wat is Kogelwerend glas?

Gelaagd kogelwerend veiligheidsglas, ook wel kogelvrij glas genoemd is een samengesteld glasprodukt bestaande uit minstens drie glasbladen die zijn samengevoegd door middel van verschillende kunststof bindtussenlagen. De fabricatie gebeurt onder dusdanig hoge druk en temperatuur dat de bindlagen de verschillende glasbladen als het ware definitief aan elkaar lassen.

Welke eigenschappen heeft Kogelwerend glas?

De belangrijkste eigenschap is deze waarbij, bij eventuele beschieting al naargelang de samenstelling, het glas beantwoordt aan de proef S of N.S en de kogel het glas niet doorboort. Het glas is dus kogelwerend of kogelvrij. Anderzijds, en dit is een tweede belangrijke eigenschap, kan dit soort glas, in tegenstelling tot getemperd veiligheidsglas, nog bewerkt worden na fabricatie. Indien nodig kan het dus verzaagd, versneden of aangeboord worden. Bovendien behoudt het glas ook na langere tijd zijn oorspronkelijke waarde en uitzicht dankzij zijn samengestelde onderdelen, dit in tegenstelling tot bepaalde andere "tijdelijke" beschermingen. Het identificeren van elk glasvolume door middel van zijn eigen code is daarenboven een preventief, psychologisch afschrikmiddel.

Voordelen Kogelwerend glas

 • Akoestisch comfort
  Door zijn samengestelde structuur verhoogt gelaagd glas de akoestische waarde vergeleken met gewoon glas in dezelfde dikte.
 • Thermisch comfort
  In enkelvoudig en natuurlijk ook in isolerende uitvoering verhoogt gelaagd glas het thermisch comfort.
 • Visueel comfort
  Het gebruik van kleurfolio i.p.v. klare folio verbetert het visueel comfort.
 • Bescherming tegen Ultravioletstraling
  De folio houdt praktisch alle UV-stralen tegen en beschermt aldus tegen verkleuring van het uitgestalde.

Technische plaatsingsvoorzorgen van Kogelwerend glas

Op dit vlak dient specifiek verwezen worden naar:
 • de eengemaakte technische specificatie NBN 23 - 002
 • het algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken
 • technische voorschriften 2e deel aflevering 22. Glas en spiegelwerk 1982, en eventueel latere aanpassingen
Meerbepaald dient bijzondere aandacht geschonken aan de volgende technische vereisten:
 • Minimum eisen inzake de ramen ivm de mechanische weerstand.
 • Hoogte & breedte van de sponningen dienen voldoende te zijn en aangepast aan de totale glasoppervlakte. Verluchte sponningen zijn noodzakelijk.
 • Aard van de afdichtingproducten. Neutrale siliconen.
 • Bevestiging van de glaslatten.
 • Zijde die aan de kant van de mogelijke beschieting moet worden blootgesteld.
 • Identificatienummer op elke ruit.
 • Het dikste glasblad moet altijd geplaatst worden langs de kant van de agressor.

Door een verhoogde folio-dikte kan het kogelwerend glas ook beantwoorden aan de normen i.v.m. inbraakwerend glas. Niettemin dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat inbraakwerend glas rondom dient omkaderd te worden. Kogelwerend glas op balies staat meestal vrij en beantwoordt in zulke gevallen niet aan de normen m.b.t. inbraakwerend glas. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat geen enkele samenstelling mag gewijzigd worden, ook niet door verhoging van het aantal folio's, zoniet vervalt de homologatie automatisch.

Keuring

Tijdens de schietproef volgens Europese norm (EN 1063) worden op de veiligheidsglasruit telkens drie schoten afgevuurd.
De schoten vormen in het centrum van de ruit een gelijkbenige driehoek met 12 cm afstand.

De proef is met succes afgelegd als het projectiel niet door de ruit dringt.

Classificatie

Aanbevolen samenstelling van Kogelwerend glas (referte producten)
Klasse proef "S" Wapen & munitie Mogelijke diktes (mm)
BR1S- BR1NS
Karabijn 0,22 LR
14
BR2S- BR2NS
Pistool 9mm Luger
22,5/16
BR3S- BR3NS
Pistool 0,357 Magnum
22,2/18
BR4S- BR4NS
Pistool 0,44 REM
27.4/34,5/21.5/20
BR5S- BR5NS
Geweer 5,56 x 45
38,6/34.8/33
BR6S- BR6NS
Geweer 7,62 x 51
60/42/37.5
BR7S- BR7NS
Geweer 7,62 x 51
68/69.4
SG1S- SG1NS
Riot gun CAL. 12/70 Brenneke
34,5/24
SG2S- SG2NS
Riot gun CAL. 12/70 Brenneke
36,3/30

De verschillende weerstandsklassen (BR1 – BR7 en SG1 – SG2) worden volgens EN 1063 nogmaals in twee categorieën onderverdeeld.

Het predikaat “splintervrij” (NS: no spall) krijgt een pantserglas als er tijdens de schietproef op de beschermingszijde geen glassplinters losgaan. Als bij het proefstuk op de beschermingszijde glassplinters losgaan, dan wordt het testresultaat aangevuld met “niet splintervrij“ (S: spall).